3C產品、周邊

觸控筆(T-02)


產品型號:T-02

產品特色 

1.大尺寸觸控頭適用於大尺寸面板 FOR TABLET PC 

2.小尺寸觸控頭適用於小尺寸面板 FOR SMART PHONE 

3.小觸控頭反面為原子筆。 

4.觸控頭採用導電橡膠,平滑且導電性佳。

 

產品規格 

1.產品名稱:電容式觸控筆

2.管身顏色: 黑,藍,粉紅,白,紅 

3.導電橡膠: 8mm

4.尺寸: 95*9.7 (mm) 

5.材質:銅管

相關商品